INNKÖLLUN - SANNGIRNISBÆTUR

Í samræmi við ákvæði laga nr. 47/2010 um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 og tóku gildi hinn 28. maí 2010, hefur sýslumanninum á Norðurlandi eystra verið falið að gefa út innköllun, fara yfir kröfur og gera þeim sem eiga rétt á bótum skrifleg sáttaboð. Skal sýslumaður eftir því sem kostur er fjalla samtímis um allar kröfur er lúta að sama heimilinu.

Á grundvelli þessa er nú kallað eftir kröfum frá þeim sem voru nemendur í:

Heyrnleysingjaskólanum fyrir 1947 eða eftir 1992 eða voru nemendur í Landakotsskóla

Hér með er skorað á alla þá sem voru nemendur í Heyrnleysingjaskólanum fyrir 1. janúar 1947 eða eftir 31. desember 1992 og urðu þar fyrir illri meðferð eða ofbeldi sem olli varanlegum skaða. Jafnframt er skorað á alla þá sem voru nemendur í Landakotsskóla og urðu þar fyrir illri meðferð eða ofbeldi, að lýsa kröfu um skaðabætur fyrir sýslumanninum á Norðurlandi eystra fyrir 10. júní 2016. Kröfu má lýsa á eyðublaði sem er að finna á vefnum www.sanngirnisbaetur.is og hjá tengiliði vegna vistheimila.

Allar kröfur skulu sendar  skrifstofu embættisins á Siglufirði, Gránugötu 4-6.

Verði kröfu ekki lýst fyrir 10. júní 2016, fellur hún niður.

Bent er á að unnt er að leita aðstoðar tengiliðar vegna vistheimila við framsetningu og skil á bótakröfu. Aðstoð tengiliðar er að kostnaðarlausu.  Sími tengiliðar er 545 9045.


Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 23. febrúar 2016.