Persónuvernd

Eyðublöð / stafræn form

Síða í vinnslu 

Við notkun á þeim eyðublöðum eða stafrænu formum sem er að finna á vef sýslumanna gilda allar almennar reglur um vernd persónuupplýsinga og persónuverndarstefna sýslumanna. Það getur þó eitthvað ráðist af því hvaða eyðublað eða stafræna form er um að ræða hvaða reglur gilda.

Má sjá gildandi reglur um eyðublöð / stafræn form í  einstökum flokkum hér að neðan: 

 

Andlát og dánarbú

 Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum andlát og dánarbú.  Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna meðferðar dánarbúa.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er einungis aflað almennra persónuupplýsinga. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum við meðferð dánarbúa eftir beiðnum skráðra einstaklinga.

Heimildir fyrir vinnslu upplýsinganna koma fram í 3. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Mælt er fyrir um lagaskyldur sýslumanna í tengslum við meðferð dánarbúa í lögum um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991, erfðalögum nr. 8/1962 og lögum um erfðafjárskatt nr. 14/2004. Til þess að unnt sé að vinna beiðnir þarf að veita allar umbeðnar upplýsingar, nema einstaka liðir eigi ekki við.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum sem aflað er í tengslum við meðferð dánarbúa er miðlað til þeirra sem hafa af þeim lögvarða hagsmuni, sbr. 3. mgr. 9. gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991. Upplýsingum sem fram koma í erfðafjárskýrslum er miðlað til Ríkisskattstjóra, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga um erfðafjárskatt nr. 14/2004.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Fjölskyldumál

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum fjölskyldumál. Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna meðferðar dánarbúa.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er bæði aflað almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum við meðferð fjölskyldumála. Heimildir fyrir vinnslu upplýsinganna koma fram í 3. tl. 1. mgr. 9. gr. og e.a. 1. tl. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Mælt er fyrir um lagaskyldur sýslumanna í tengslum við meðferð fjölskyldumála í hjúskaparlögum nr. 31/1993, barnalögum nr. 76/2003 og lögum um ættleiðingar nr. 130/1999. Til þess að unnt sé að vinna beiðnir þarf að veita allar umbeðnar upplýsingar, nema einstaka liðir eigi ekki við. Vakin er athygli á að skortur á upplýsingum kann að hafa áhrif á niðurstöðu máls.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum sem aflað er í tengslum við meðferð fjölskyldumála er miðlað til aðila máls, sbr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, til Þjóðskrár, t.d. á grundvelli 5. mgr. 32. gr. barnalaga nr. 76/2003.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Fasteignir

Eyðublöð vegna fasteigna

Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum fasteignir. Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna fasteigna.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er einungis varðveittar almennar persónuupplýsingar. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem mótteknar eru frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna leiðbeiningaskyldu stjórnvalds samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Heimildir fyrir vinnslu upplýsinganna koma fram 1. tl. 1. mgr. 9. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum sem aflað er með eyðublöðunum er miðlað í þinglýsingabók.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Texti á eyðublöðin sjálf

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá sýslumönnum er að finna á www.syslumenn.is/personuvernd. 

Innheimta opinberra gjalda

Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum innheimta opinberra gjalda. Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna innheimtu opinberra gjalda.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er einungis aflað almennra persónuupplýsinga. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum við innheimtu opinberra gjalda. Heimildir fyrir vinnslu almennra persónuupplýsinga koma fram í 3. tl. 1. mgr. 9. gr. Mælt er fyrir um lagaskyldur sýslumanna í tengslum við innheimtu opinberra gjalda í lögum nr. 150/2019 um innheimtu opinberra skatta og gjalda. Þau eyðublöð sem um ræðir eru umboð gjaldanda til annars aðila til að koma fram fyrir sína hönd í samskiptum við innheimtumann. Til þess að innheimtumanni sé unnt að miðla upplýsingum til þriðja manns á grundvelli umboðs þarf að veita allar umbeðnar upplýsingar.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum, sem aflað er í tengslum við meðferð innheimtumála, er miðlað til aðila máls, sbr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Texti á eyðublöðin sjálf

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá sýslumönnum er að finna á www.syslumenn.is/personuvernd. 

Leyfi og löggildingar

Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum leyfi og löggildingar (að undanskildu eyðublaði vegna umsóknar um dvalarleyfi). Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna leyfa og löggildinga.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er ýmist aflað almennra persónuupplýsinga, viðkvæmra persónuupplýsinga og e.a. upplýsinga um refsiverða háttsemi sem fram koma á sakavottorðum. Í ákveðnum málum er gert ráð fyrir að sakavottorð fylgi með eyðublaði eða upplýsinga um refsiverða háttsemi óskað á eyðublaðinu sjálfu. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum við meðferð stjórnsýslumála. Heimildir fyrir vinnslu almennra persónuupplýsinga koma fram í 3. tl. 1. mgr. 9. gr., sbr. 1. mgr. 12. gr. Heimildir fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga koma fram í 1. tl. 11. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Mælt er fyrir um lagaskyldur sýslumanna í tengslum við meðferð leyfamála í lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Lagaskyldur sýslumanna í tengslum við löggildingarmál koma m.a. fram í lögum nr. 77/1998 um lögmenn, XII. kafla umferðarlaga nr. 77/2019 og lögum um handiðnað nr. 42/1978. Til þess að unnt sé að vinna beiðnir þarf að veita allar umbeðnar upplýsingar, nema einstaka liðir eigi ekki við. Vakin er athygli á að skortur á upplýsingum kann að hafa áhrif á niðurstöðu máls.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum sem aflað er með eyðublöðunum er miðlað til aðila máls, sbr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Umsókn um rekstrarleyfi er miðlað til umsagnaraðila sbr. 3. og 4. mgr. 10. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og e.a. einnig upplýsingum um umsókn um tækisfærileyfi. Upplýsingum um útgefin rekstrarleyfi skulu birtar og er það gert á vef sýslumanna, www.syslumenn.is og eins á www.rekstrarleyfi.is, sbr. 20. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Upplýsingum um löggildingu skjalaþýðanda og dómtúlka er miðlað á vef sýslumanna. Upplýsingar um löggildingu fasteignasala, útgefin lögmannsréttindi og friðlýsingu æðarvarps eru birtar í Lögbirtingablaðinu.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Texti á eyðublöðin sjálf

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá sýslumönnum er að finna á www.syslumenn.is/personuvernd. 

Lögráðamál

Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum lögráðamál. Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna lögráðamála

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er bæði aflað almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum við meðferð lögráðamála. Heimildir fyrir vinnslu almennra persónuupplýsinga koma fram í 3. tl. 1. mgr. 9. gr. Heimildir fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga koma fram í 1. tl. og e.a . 3. tl. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Mælt er fyrir um lagaskyldur sýslumanna í tengslum við meðferð lögráðamála í lögræðislögum nr. 71/1997. Til þess að unnt sé að vinna beiðnir þarf að veita allar umbeðnar upplýsingar, nema einstaka liðir eigi ekki við. Vakin er athygli á að skortur á upplýsingum kann að hafa áhrif á niðurstöðu máls.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum, sem aflað er í tengslum við meðferð lögráðamála, er miðlað til aðila máls, sbr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Komi skipunar ráðsmanns kann þess að verða getið í þinglýsingabók, upplýsingum er miðlað til fyrirtækjaskrár og til banka eða sparisjóða, sbr. 4. mgr. 14. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. Upplýsingum um nauðungarvistun er miðlað til sjúkrahúss, sbr. 1. mgr. 24. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. Upplýsingum um skipun ráðsmanns er miðlað til maka eða sambúðarmaka skráða, sbr. 5. mgr. 37. gr. lögræðislaga 71/1997 og til Þjóðskrár, sbr. 3. mgr. 40. gr. lögræðislaga 71/1997.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Texti á eyðublöðin sjálf

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá sýslumönnum er að finna á www.syslumenn.is/personuvernd. 

Skírteini, vegabréf vottorð

Eyðublöð og skráning upplýsinga vegna skírteina, vegabréfa og vottorða

Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum vegna ökuskírteina og vegna umsóknar um stæðiskort fyrir hreyfihamlaða, en vinnsluaðilar fyrir vinnslu persónuupplýsinga sem aflað er með öðrum eyðublöðum í flokknum. Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna skírteina, vegabréfa eða vottorða.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er aflað bæði almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum vegna útgáfu skírteina, vegabréfa og vottorða. Heimildir fyrir vinnslu almennra persónuupplýsinganna koma fram 3. tl. 1. mgr. 9. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, sbr. t.d. 1. mgr. 58. gr. umferðarlaga nr. 77/2017, reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011 og 3. mgr. 2. gr. laga um vegabréf nr. 36/1998. Heimildir fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga koma fram í 1. tl. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum sem aflað er með eyðublöðunum er miðlað til aðila máls, sbr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, upplýsingum vegna vegabréfa er miðlað til Þjóðskrár og upplýsingum um ökuskírteini til Ríkislögreglustjóra.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Texti á eyðublöðin sjálf

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá sýslumönnum er að finna á www.syslumenn.is/personuvernd. 

Vanrækslugjald

Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru ábyrgðaraðilar fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum vanrækslugjald. Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna vanrækslugjalda.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er bæði aflað almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum við álagningu vanrækslugjalds. Heimildir fyrir vinnslu upplýsinganna koma fram í 3. tl. 1. mgr. 9. gr. og e.a. 1. tl. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Mælt er fyrir um lagaskyldur sýslumanna í tengslum við meðferð lögráðamála í lögræðislögum nr. 71/1997. Til þess að unnt sé að vinna beiðnir þarf að veita allar umbeðnar upplýsingar, nema einstaka liðir eigi ekki við. Vakin er athygli á að skortur á upplýsingum kann að hafa áhrif á niðurstöðu máls.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum sem aflað er í tengslum við meðferð lögráðamála er miðlað til aðila máls, sbr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, í þinglýsingarbók, sbr. a. lið 4. mgr. 14. gr. l.nr. 71/1997, til firmaskrár, sbr. c. lið 4. mgr. 14. gr. l.nr. 71/1997, til banka eða sparisjóða, sbr. d. lið 4. mgr. 14. gr. l.nr. 71/1997, til sjúkrahúss, sbr. 1. mgr. 24. gr. l.nr. 71/1997, til maka eða sambúðarmaka skráða, sbr. 3. mgr. 55. gr. l.nr. 71/1997, til Þjóðskrár, sbr. 1. mgr. 57. gr. l.nr. 71/1997.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Texti á eyðublöðin sjálf

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá sýslumönnum er að finna á www.syslumenn.is/personuvernd. 

Önnur eyðublöð

Ábyrgðaraðili vinnslu

Sýslumenn eru fyrir vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er á eyðublöðum undir flokknum önnur eyðublöð að undanskildu eyðublaðinu Umsókn um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolanda afbrota en þar er Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra vinnsluaðili. Sýslumenn notast ekki við sjálfvirka ákvörðunartöku við vinnslu persónuupplýsinga vegna þeirra mála.

Tilgangur og heimildir fyrir vinnslu.

Með eyðublöðunum er bæði aflað almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilgangur vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem aflað er frá hinum skráða með eyðublöðum er að sinna lögbundnum skyldum sýslumanna í tengslum við meðferð stjórnsýslumála. Heimildir fyrir vinnslu almennra persónuupplýsinga koma fram í 3. tl. 1. mgr. 9. gr. Heimildir fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga koma fram í 1. tl. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Til þess að unnt sé að vinna beiðnir þarf að veita allar umbeðnar upplýsingar, nema einstaka liðir eigi ekki við. Vakin er athygli á að skortur á upplýsingum kann að hafa áhrif á niðurstöðu máls.

Miðlun persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingum sem aflað er með eyðublöðunum er miðlað til aðila máls, sbr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Upplýsingum um staðfestar skipulagsskrár og breytingar á þeim eru birtar í B deild Stjórnartíðinda. Upplýsingum úr sjóðaskrá kann að vera miðlað til Ríkisendurskoðunar.

Geymslutími.

Samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn eru öll skjöl geymd hjá sýslumanni í 30 ár og rafræn gögn í 5 ár áður en þau eru send til Þjóðskjalasafns til varðveislu.

Réttindi skráðra einstaklinga.

Skráðir einstaklingar eiga almennt rétt til upplýsinga um vinnslu, hvort sem persónuupplýsinga er aflað hjá þeim sjálfum eða ekki, svo og rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig. Þeir eiga jafnframt rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar um sig leiðréttar svo og rétt til að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar (réttur til að gleymast) og rétt til að ábyrgðaraðili takmarki vinnslu. Beina má kvörtun vegna vinnslu persónuupplýsinga til Persónuverndar.

Persónuverndarstefnu sýslumanna og upplýsingar um persónuverndarfulltrúa þeirra er að finna hér á vef sýslumanna.

Texti á eyðublöðin sjálf

Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá sýslumönnum er að finna á www.syslumenn.is/personuvernd.