Hafa samband

Senda skal erindi eða fyrirspurnir til embættis sýslumanns í umdæmi þar sem fyrirspyrjandi á lögheimili nema fyrirspurnin varði annað embætti. Æskilegt er að fyrirspyrjandi gefi auk nafns síns upp kennitölu sem oft getur flýtt afgreiðslu erinda, sem og símanúmer og netfang. 


Athugið að almennar fyrirspurnir eða erindi varðandi ökuskírteini má senda í netfangið: okuskirteini@syslumenn.is og varðandi vegabréf í netfangið: vegabref@skra.is

Ef erindið varðar innheimtu opinberra gjalda á höfuðborgarsvæðinu skal vísað á upplýsingar á vef Skattsins, www.skattur.is


Hér að neðan eru embætti sýslumanna og netföng þeirra eða einstakra sviða innan þeirra talin upp:

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu:

   Almennt netfang: smh@syslumenn.is
       Netföng eftir málaflokkum:  
       Þinglýsingar: thinglysing@syslumenn.is 
       Leyfi: leyfi@syslumenn.is
       Uppboð, fjárnám og aðrar aðfarargerðir: fullnusta@syslumenn.is 
       Fjölskyldumál, ættleiðingar og lögráðamál: fjolskylda@syslumenn.is 
       Dánarbú: danarbu@syslumenn.is
       Giftingar: gifting@syslumenn.is 
       Ökuskírteini:  okuskirteini@syslumenn.is 
       Vegabréf: vegabref@syslumenn.is 
       Heimagisting: heimagisting@syslumenn.is 

Sýslumaðurinn á Vesturlandi:
  
Almennt netfang: vesturland@syslumenn.is
     Netföng eftir málaflokkum:
     Leyfi:  vesturland.leyfi@syslumenn.is  
     Nauðungarsölur: vesturland.naudungarsolur@syslumenn.is
     Aðfarir: vesturland.adfarir@syslumenn.is
     Giftingar: vesturland.giftingar@syslumenn.is
     Sifjamál: vesturland.sifjamal@syslumenn.is
     Þinglýsingar: vesturland.thinglysingar@syslumenn.is
     Dánarbú: vesturland.danarbu@syslumenn.is
     Innheimtumál: vesturland.innheimta@syslumenn.is

Sýslumaðurinn á Vestfjörðum:
   Almennt netfang: vestfirdir@syslumenn.is
       Netföng eftir málaflokkum:   
       Álagning og innheimta vanrækslugjalds: vanraekslugjald@syslumenn.is
 
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra:
   Almennt netfang: nordurlandvestra@syslumenn.is
       Innheimtumál: innheimta@syslumenn.is

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra:
   Almennt netfang: nordurlandeystra@syslumenn.is

Sýslumaðurinn á Austurlandi:
   Almennt netfang: austurland@syslumenn.is

Sýslumaðurinn á Suðurlandi:

   Almennt netfang: sudurland@syslumenn.is
       Netföng eftir málaflokkum:  
       Nauðungarsölur: 447naud@syslumenn.is
       Sifjamál: 447sifja@syslumenn.is
       Aðfarardeild: 447adfor@syslumenn.is
       Leyfisveitingar: 447leyfi@syslumenn.is
       Þinglýsingar: 447thinglysing@syslumenn.is
       Innheimta opinberra gjalda: 447innheimta@syslumenn.is

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum:
   Almennt netfang: vestmannaeyjar@syslumenn.is

Sýslumaðurinn á Suðurnesjum:
   Almennt netfang: sudurnes@syslumenn.is
       Netföng eftir málaflokkum:
       Nauðungarsölur: naudsudurnes@syslumenn.is,

       Aðfarargerðir: adforsudurnes@syslumenn.is
       Ökuskírteini og vegabréf: skilrikisudurnes@syslumenn.is

Hér má sjá hvað sveitarfélag heyrir undir hvern sýslumann

Ef fyrirspyrjandi á ekki lögheimili á Íslandi má senda erindi í netfangið: syslumenn@syslumenn.is