Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar um tillögu að frumvarpi til stjórnskipunarlaga hófst 25. ágúst 2012

25.8.2012

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnskipunarlaga og tiltekin álitaefni þeim tengd, sem fram fara 20. október 2012, hófst hjá sýslumönnum 25. ágúst 2012. Um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar fer skv. lögum nr. 91/2010 um framkvæmd þjóðatkvæðagreiðslna og þeirra laga sem þar er vísað til.

Á síðu hvers embættis sýslumanna (sem fara má inn á af forsíðu vefsins), má sjá hvar og hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram í umdæmum þeirra. Jafnframt skal vakin athygli á að kjósendum er heimilt að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumanni eða útibúi hans hvar á landinu sem er án tillits til búsetu eða lögheimilis auk þess sem greiða má atkvæði utan kjörfundar á nokkrum stöðum utan Íslands. 

Til að mega greiða atkvæði þarf kjósandi að vera á kjörskrá. Upplýsingar um það hvort kjósandi er á kjörskrá má nálgast hjá sýslumönnum, skrifstofum sveitarfélaganna og Þjóðskrá Íslands. Sveitarstjórnir skulu hafa lagt fram kjörskrá sem notast verður við á kjördag, í síðasta lagi þremur vikum fyrir kjördag.  

Á kosningavef innanríkisráðuneytisins kosning.is er að finna ýmsar almennar upplýsingar um kosningar og er neðangreind umfjöllun um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar fengin þaðan.   

 


 

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar

Atkvæðagreiðsla hjá sýslumönnum
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fer fram hjá sýslumönnum, nema í þeim tilvikum þegar kjósendur eru staddir erlendis eða um borð í íslensku skipi í siglingum erlendis eða á fjarlægum miðum, þá gilda aðrar reglur. Sýslumenn geta ákveðið að atkvæðagreiðsla skuli fara fram í aðalskrifstofu þeirra eða útibúi. Þá getur sýslumaður ákveðið að atkvæðagreiðsla á aðsetri embættis fari fram á sérstökum kjörstað utan aðalskrifstofunnar, svo og að atkvæðagreiðsla fari fram á öðrum stað í umdæmi hans. Einnig ákveður hann hvaða starfsmenn hans skulu vera kjörstjórar og ræður aðra trúnaðarmenn til þeirra starfa.

Framkvæmd atkvæðagreiðslu utan kjörfundar á stofnunum, í fangelsum, í heimahúsi o.s.frv.
Kjósanda, sem er til meðferðar á sjúkrahúsi eða vistmaður þar, á dvalarheimili aldraðra eða stofnun fyrir fatlaða, er heimilt að greiða atkvæði á stofnuninni. Með sama hætti fer um vistmann fangelsis. Slík atkvæðagreiðsla skal fara fram á þeim tíma sem kjörstjóri ákveður, á sjúkrahúsi sem næst kjördegi, að höfðu samráði við stjórn stofnunar. Hún má þó ekki fara fram fyrr en 3 vikum fyrir kjördag, laugardaginn 29. september 2012.

Þá sjá sýslumenn um framkvæmd utankjörfundarkosninga í heimahúsum en kjósanda, sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, er heimilt að greiða atkvæði í heimahúsi nema hann eigi kost á að greiða atkvæði á stofnun, sbr. framangreint. Ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi skal vera skrifleg og studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans. Slík atkvæðagreiðsla má þó ekki fara fram fyrr en 3 vikum fyrir kjördag, laugardaginn 29. september 2012. Ósk um atkvæðagreiðslu í heimahúsi verður að bera fram við hlutaðeigandi kjörstjóra eigi síðar en fjórum dögum fyrir kjördag, þriðjudaginn 16. október 2012, kl. 16.

Kjörstjóri auglýsir hvar og hvenær atkvæðagreiðsla geti farið fram, með þeim hætti sem venja er á hverjum stað að birta opinberar auglýsingar.

Hvernig fer kosning fram utan kjörfundar?
Kjósandi þarf að gera kjörstjóra grein fyrir sér með því að framvísa kennivottorði eða nafnskírteini, eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjóra. Kennivottorð er persónuskilríki með mynd, svo sem vegabréf eða ökuskírteini.

Að þessu loknu fær kjósandi afhent kjörgögn.

Skal kjósandi svo aðstoðarlaust og án þess að nokkur annar sjái rita atkvæði sitt á kjörseðilinn og setja atkvæðið í kjörseðilsumslagið. Ef kjörseðill ónýtist hjá kjósanda má hann fá annan í stað hins.

Þá áritar og undirritar kjósandi fylgibréfið í viðurvist kjörstjóra sem vottar atkvæðagreiðsluna.

Að lokum skal kjörseðilsumslagið ásamt fylgibréfinu lagt í sendi umslagið og því lokað vandlega. Umslagið skal síðan áritað til sýslumannsins eða kjörstjórnarinnar í því umdæmi þar sem kjósandinn telur sig standa á kjörskrá. Á sendi umslagið skal rita nafn kjósanda, kennitölu og lögheimili.

Kjósanda er heimilt að greiða atkvæði utan kjörfundar oftar en einu sinni og skal þá aðeins hið síðastgreidda atkvæði tekið til greina. Utankjörfundaratkvæði telst greitt þann dag sem fylgibréfið er dagsett.

Kjósandi þarf aðstoð
Ef kjósandi skýrir kjörstjóra frá því að hann sé ekki fær um að árita kjörseðilinn á fyrirskipaðan hátt eða árita og undirrita fylgibréfið sakir sjónleysis eða annarrar fötlunar, skal kjörstjóri veita honum aðstoð til þess í einrúmi, enda er hann bundinn þagnarheiti um að segja ekki frá því sem þeim fer þar á milli. Aðstoðin skal þó aðeins veitt að kjósandi geti sjálfur skýrt þeim er aðstoðina veitir ótvírætt frá því hvernig hann vill greiða atkvæði sitt. Kjósandi verður sjálfur að biðja um aðstoð.

Hvernig fer með atkvæðið?
Ef atkvæðið er greitt hjá kjörstjóra í umdæmi þar sem kjósandi er á kjörskrá, þá skilur hann þar eftir bréf með atkvæði sínu og skal sjálfur láta bréfið í venjulegan atkvæðakassa. Atkvæðakassinn skal svo innsiglaður af kjörstjóra ásamt hlutaðeigandi kjörstjórn.

Ef atkvæðið er greitt hjá kjörstjóra í öðru umdæmi en því sem kjósandi er á kjörskrá, þá annast og kostar hann sjálfur sendingu atkvæðisbréfs síns. Kjörstjóra er þó skylt, ef kjósandi óskar þess, að koma bréfinu í póst.

Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess kjördæmis þar sem kjósandi er á kjörskrá.

Utankjörfundaratkvæði skal vera komið í hendur kjörstjórnar fyrir lok kjörfundar á kjördag svo að hægt sé að taka það til greina við kosninguna.

 


Uppfært 26.08.2012.