Fjármálafyrirtækin fresti fullnustuaðgerðum

9.3.2012

Fjármálafyrirtækin fresti fullnustuaðgerðum vegna krafna sem falla undir dóm Hæstaréttar skv. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

Samkeppniseftirlitið ákvað í dag, 9. mars 2012,  að heimila fjármálafyrirtækjum afmarkað samstarf sem miði að því að hraða úrvinnslu skuldamála vegna krafna sem ljóst er að falli undir dóm Hæstaréttar frá 15. febrúar sl. í máli nr. 600/2011:

Eitt skilyrða þessa afmarkaða samstarfs er að fjármálafyrirtækin fresti fullnustuaðgerðum (fjárnámum og nauðungarsölum) vegna krafna sem ljóst er að falli undir dóm Hæstaréttar, meðan á samstarfinu stendur.

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins er svohljóðandi: 

"Samkeppniseftirlitið hefur í dag heimilað með ákvörðun nr. 4/2012 fjármálafyrirtækjum afmarkað samstarf sem miðar að því að hraða úrvinnslu skuldamála sem varða gengisbundin lán, í framhaldi af dómi Hæstaréttar Íslands frá 15. febrúar sl.

Við ákvörðunina er horft til mikilvægis þess að hraða endurskipulagningu skulda einstaklinga og fyrirtækja. Er heimildin bundin ítarlegum skilyrðum sem lúta að formi og umgjörð samstarfsins og háttsemi bankanna í tengslum við útvinnslu umræddra lána.

Áhersla er lögð á að neytendur njóti sanngjarnrar hlutdeildar í ávinningi samstarfsins. Er leitast við að tryggja það með skilyrðum sem kveða á um þátttöku umboðsmanns skuldara í samráðinu og fulltrúa Neytendastofu og talsmanns neytenda einnig gert mögulegt að taka þátt. Einnig er sett það skilyrði að samstarfið bindi ekki hendur einstakra lánveitenda til þess að veita viðskiptavinum sínum betri kjör auk þess sem samstarfsaðilum er bannað að krefjast málskostnaðar í dómsmálum sem höfðuð verða í kjölfar samvinnunnar.

Ennfremur er það skilyrði sett að fjármálafyrirtækin fresti fullnustuaðgerðum vegna krafna sem ljóst er að falli undir dóm Hæstaréttar, meðan á samstarfinu stendur. Samstarfið er afmarkað að öðru leyti við fjármálafyrirtæki sem veitt hafa útlán sem fallið geta undir fyrrgreindan dóm Hæstaréttar og ber hverju þessara fyrirtækja að skipa fastan fulltrúa sem sinnir samstarfinu fyrir þess hönd. Jafnframt skal skrásetja samstarfið og halda gögn um  fundi og ákvarðanir. Er með þessu reynt að girða fyrir að samstarfið leiði til víðtækara samráðs.

Bakgrunnsupplýsingar:

Í 10. gr. samkeppnislaga er bann lagt við samkeppnishamlandi samráði. Samkvæmt 12. gr. sömu laga er samtökum fyrirtækja óheimilt að ákveða samkeppnishömlur eða hvetja til hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögunum. Á grundvelli 15. gr. samkeppnislaga getur Samkeppniseftirlitið veitt undanþágu frá fyrrgreindum ákvæðum, að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Forsendur slíkrar undanþágu er að samstarfið stuðli betur að þeim hagsmunum sem samkeppnislögum er ætlað að vernda, en bannið við samráði."

 

Álitið má nálgast hér á vef Samkeppniseftirlitsins,samkeppni.is 

 

Uppfært 15.03.2012