Eyðublöð

Andlát og dánarbú


Fasteignir


Fjölskyldumál

Tilkynning um hjónavígslu: Könnunarvottorð og svaramannavottorð (á vef Þjóðskrár Íslands) (Hjúskapur) Sysl-01.01 Útfyllanlegt
Beiðni um lögskilnað eftir skilnað að borði og sæng (Lögskilnaður)
Samningur um fjárskipti vegna skilnaðar  (Lögskilnaður)   
Skiptayfirlýsing vegna skilnaðar (Lögskilnaður)
Beiðni um úrskurð um utanlandsferð barns (Forsjá barns)   
Svar við beiðni um úrskurð um utanlandsferð barns (Forsjá barns)   
Samþykkt ferð barns til útlanda (Forsjá barns)   
Samþykkt ferð barns til útlanda  (Forsjá barns)   
Beiðni um úrskurð um umgengni (Forsjá barns)   
Samningur um umgengni (Forsjá barns)   
Beiðni um álagningu dagsekta (Forsjá barns)   
Beiðni foreldris með sameiginlega forsjá um breytingu á lögheimili (Forsjá barns)   
Samningur foreldra með sameiginlega forsjá um breytt lögheimili barns. (Forsjá barns)   
Beiðni um breytingu á forsjá (Forsjá barns)   
Samningur foreldra um sameiginlega forsjá skv. 32. gr. og meðlag skv. 55. gr. - staðfestist af sýslumanni  (Forsjá barns)   
Samningur foreldra um tímabundna sameiginlega forsjá og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)   
Samningur um forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)   
Samningur um tímabundna forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)   
Samþykki til greiðslu framlags vegna menntunar / starfsþjálfunar ungmennis (Forsjá barns)   
Eyðublað fyrir vottorð sáttamanns um sáttameðferð (Forsjá barns)   
Beiðni móður um faðernisviðurkenningu og meðlag. Viðurkenning föður. - staðfestist af sýslumanni (Faðerni)   
Yfirlýsing móður um faðerni barns og viðurkenning föður á faðerni í viðurvist votta - sendist Þjóðskrá Íslands til skráningar (á íslensku og ensku) (Faðerni)   
Samningur um meðlag skv. 55. gr. barnalaga (Meðlag)   
Beiðni um úrskurð um einfalt meðlag skv. 57. gr. barnalaga (Meðlag)   
Beiðni um úrskurð um aukið meðlag (Meðlag)   
Beiðni um niðurfellingu eða lækkun aukins meðlags (Meðlag)   
Greinargerð um fjárhag og félagslega stöðu vegna kröfu um aukið meðlag (Meðlag)   
Samningur um fjárframlag vegna menntunar / starfsþjálfunar skv. 62. gr. - staðfestist af sýslumanni (Meðlag)   
Beiðni um fjárframlag vegna menntunar eða starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga 76/2003 (Meðlag)   
Greinargerð foreldris um fjárhag og félagslega stöðu vegna menntunar/starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga (Meðlag)   
Samningur um sérstakt framlag skv. 60.gr. BL (Meðlag)   
Beiðni um úrskurð um sérstakt framlag skv. 60.gr BL (Meðlag)   
Almennar upplýsingar vegna umsóknar um leyfi til ættleiðingar / vegna umsóknar um forsamþykki (Ættleiðingar)   
Heilsufarsupplýsingar og læknisvottorð fyrir væntanlegt kjörforeldri (Ættleiðingar)   
Samþykki kynforeldris til ættleiðingar (Ættleiðingar)   
Samþykki þess sem ættleiða á (Ættleiðingar)   
Umsókn um forsamþykki til að ættleiða barn erlendis (Ættleiðingar)   
Umsókn um leyfi til ættleiðingar (Ættleiðingar)   
Beiðni um framlengingu á forsamþykki (Ættleiðingar)   
Access between children and parents (Erlend eyðublöð)   
Analyse i faderskabssag (Erlend eyðublöð)   
Application for a divorce following a legal separation (Erlend eyðublöð,Lögskilnaður)   
Application for a Financial Contribution (Erlend eyðublöð)   
Application for Financial Contribution for Education (Erlend eyðublöð)   
Begæring om faderskabsanerkendelse (Erlend eyðublöð)   
Begæring om bidragsresolution om højere en normalbidrag (Erlend eyðublöð)   
Begæring om bidragsresolution om normalbidrag (Erlend eyðublöð)   
Begæring om fastsættelse af bidrag til uddannelse / erhverspraktik (Erlend eyðublöð)   
Declaration of fatherhood (Erlend eyðublöð)   
Faderens erklæring (Erlend eyðublöð)   
Paternity Analysis Form (Erlend eyðublöð)   
Marriage Notification (Erlend eyðublöð)   
Request for a child support order (Erlend eyðublöð)   
Request for addional child support order (Erlend eyðublöð)   
Statement concerning the paternity of a child (Erlend eyðublöð)   

Innheimta opinberra gjalda


Leyfi og löggildingar

 
Beiðni um friðlýsingu æðarvarps
    
Umsókn um iðnaðarleyfi


 
Umsókn um leyfi til sölu notaðra ökutækja

 
Umsókn um að taka próf til þess að öðlast löggildingu sem skjalaþýðandi og dómtúlkur

 
Umsókn um löggildingu fasteignasala - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa

 
Beiðni um löggildingu að nýju til að vera fasteigna- og skipasali - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa


 
Beiðni um innlögn löggildingar til að starfa sem fasteignasali     
Drengskaparheit fasteignasala     
Vottorð um vinnutíma fasteignasala     
Umsókn um meistarabréf

 
Vottorð um vinnutíma sveinsprófs

 
Yfirlýsing vegna leyfis til málflutnings fyrir héraðsdómi

 
Umsókn um afhendingu lögmannsleyfis

 
Tilkynning um innlögn lögmannsréttinda

 
Umsókn um löggildingu ökukennara
    
Umsókn um leyfi fyrir brennu
    
Umsókn um leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi

 
Umboð frá umsækjanda um rekstrarleyfi til fyrirsvarsmanns     
Tilkynning um að starfsemi samkvæmt útgefnu rekstrarleyfi sé hætt

 
Umsókn um dvalarleyfi (á vef Útlendingastofnunar)

 
Umsókn um rekstarleyfi fyrir veitingu veitinga


 
Umsókn um rekstrarleyfi til sölu gistingar
    
Umsókn um breytingu á rekstarleyfi til sölu gistingar eða veitinga
    
Umsókn um tækifærisleyfi / tímabundið áfengisveitingarleyfi
    
Yfirlýsing um skuldastöðu við lífeyrissjóð
    
Samþykki maka til útleigu bústaðar fjölskyldu     
Umsókn um happdrættisleyfi     
Leyfi til að brenna sinu     
Umsókn um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi       
Umsókn um leyfi fyrir opinbera fjársöfnun
    
 Tilkynning fyrir opinbera fjársöfnun     
Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis
    

Lögráðamál


Skírteini‚ vegabréf og vottorð


Vanrækslugjald


Önnur eyðublöð