Eyðublöð

Andlát og dánarbú


Fasteignir


Fjölskyldumál

Samningur um fjárskipti vegna skilnaðar  (Lögskilnaður)   
Skiptayfirlýsing vegna skilnaðar  (Lögskilnaður)  
Beiðni um álagningu dagsekta (Forsjá barns)  
Almennar upplýsingar vegna umsóknar um leyfi til ættleiðingar / vegna umsóknar um forsamþykki (Ættleiðingar)
Beiðni foreldris með sameiginlega forsjá um breytingu á lögheimili (Forsjá barns)
Beiðni móður um faðernisviðurkenningu og meðlag. Viðurkenning föður. - staðfestist af sýslumanni (Faðerni)
Beiðni um aukið meðlag (Meðlag)
Beiðni um ákvörðun um utanlandsferð barns (Forsjá barns)
Beiðni um ákvörðun umgengni (Forsjá barns)
Beiðni um breytingu á forsjá (Forsjá barns)
Beiðni um fjárframlag vegna menntunar eða starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga 76/2003 (Meðlag)
Beiðni um framlengingu á forsamþykki (Ættleiðingar)
Beiðni um lögskilnað eftir skilnað að borði og sæng (Lögskilnaður)
Beiðni um niðurfellingu eða lækkun aukins meðlags (Meðlag)
Beiðni um nýtt forsamþykki (Ættleiðingar)
Beiðni um úrskurð um einfalt meðlag skv. 57. gr. barnalaga (Meðlag)
Beiðni um úrskurð um sérstakt framlag skv. 60.gr BL (Meðlag)
Eyðublað fyrir vottorð sáttamanns um sáttameðferð (Forsjá barns)
Greinargerð foreldris um fjárhag og félagslega stöðu vegna menntunar/starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga. (Meðlag)
Greinargerð um fjárhag og félagslega stöðu vegna kröfu um aukið meðlag (Faðerni)
Læknisvottorð fyrir væntanlegt kjörforeldri (Ættleiðingar)
Samningur foreldra um sameiginlega forsjá skv. 32. gr. og meðlag skv. 55. gr. - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)
Samningur foreldra um tímabundna sameiginlega forsjá og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)
Samningur foreldra með sameiginlega forsjá um breytt lögheimili barns. (Forsjá barns)
Samningur um fjárframlag vegna menntunar / starfsþjálfunar skv. 62. gr. - staðfestist af sýslumanni (Meðlag)
Samningur um forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)
Samningur um meðlag skv. 55. gr. barnalaga (Meðlag)
Samningur um sérstakt framlag skv. 60.gr. BL (Meðlag)
Samningur um tímabundna forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)
Samningur um umgengni (Forsjá barns)
Samþykki kynforeldris til ættleiðingar (Ættleiðingar)
Samþykki til greiðslu framlags vegna menntunar / starfsþjálfunar ungmennis (Forsjá barns)
Samþykki þess sem ættleiða á (Ættleiðingar)
Samþykkt ferð barns til útlanda (Forsjá barns)
Samþykkt ferð barns til útlanda (Forsjá barns)
Svar við beiðni um ákvörðun um utanlandsferð barns (Forsjá barns)
Tilkynning um hjónavígslu: Könnunarvottorð og svaramannavottorð (á vef Þjóðskrár Íslands) (Hjúskapur)
Umsókn um forsamþykki til að ættleiða barn erlendis (Ættleiðingar)
Umsókn um leyfi til ættleiðingar (Ættleiðingar)
Umsókn um staðfestingu á réttaráhrifum ættleiðingar barns erlendis (Ættleiðingar)
Upplýsingar um heilsufar vegna umsóknar um forsamþykki til að ættleiða barn (Ættleiðingar)
Yfirlýsing móður um faðerni barns og viðurkenning föður á faðerni í viðurvist votta - sendist Þjóðskrá Íslands til skráningar (á íslensku og ensku). (Faðerni)
Access between children and parents (Erlend eyðublöð)
Analyse i faderskabssag (Erlend eyðublöð)
Application for a Financial Contribution (Erlend eyðublöð)
Anmodning om DNA-analyse (Erlend eyðublöð)
Application for Financial Contribution for Education (Erlend eyðublöð)
Begæring om faderskabsanerkendelse (Erlend eyðublöð)
Begæring om bidragsresolution om højere en normalbidrag (Erlend eyðublöð)
Begæring om bidragsresolution om normalbidrag (Erlend eyðublöð)
Begæring om fastsættelse af bidrag til uddannelse / erhverspraktik (Erlend eyðublöð)
Declaration of fatherhood (Erlend eyðublöð)
Faderens erklæring (Erlend eyðublöð)
Paternity Analysis Form (Erlend eyðublöð)
Marriage Notification (Erlend eyðublöð)
Request for a child support order (Erlend eyðublöð)
Request for addional child support order (Erlend eyðublöð)
Request of blood analysis (DNA) (Erlend eyðublöð)
Statement concerning the paternity of a child (Erlend eyðublöð)

Leyfi og löggildingar

 
Beiðni um friðlýsingu æðarvarps
   
Umsókn um iðnaðarleyfi
Umsókn um leyfi til sölu notaðra ökutækja
Umsókn um að taka próf til þess að öðlast löggildingu sem skjalaþýðandi og dómtúlkur
Umsókn um löggildingu fasteignasala - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa
Beiðni um löggildingu að nýju til að vera fasteigna- og skipasali - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa
Beiðni um innlögn löggildingar til að starfa sem fasteignasali    
Drengskaparheit fasteignasala    
Vottorð um vinnutíma fasteignasala    
Umsókn um meistarabréf
Vottorð um vinnutíma sveinsprófs
Yfirlýsing vegna leyfis til héraðsdómslögmanns
Umsókn um afhendingu lögmannsleyfis
Tilkynning um innlögn lögmannsréttinda
Umsókn um löggildingu ökukennara
   
Umsókn um leyfi fyrir brennu
   
Umsókn um leyfi til að vera héraðsdómslögmaður
Umboð frá umsækjanda um rekstrarleyfi til fyrirsvarsmanns    
Tilkynning um að starfsemi samkvæmt útgefnu rekstrarleyfi sé hætt
Umsókn um dvalarleyfi (á vef Útlendingastofnunar)
Umsókn um rekstarleyfi fyrir veitingu veitinga
Umsókn um rekstrarleyfi til sölu gistingar
   
Yfirlýsing um skuldastöðu við lífeyrissjóð
   
Samþykki maka til útleigu bústaðar fjölskyldu    
Leyfi til að brenna sinu    
Umsókn um tækifærisleyfi / tímabundið áfengisveitingaleyfi
Umsókn um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi      
Umsókn um leyfi fyrir opinbera fjársöfnun
   
Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða sölu áfengis
   

Lögráðamál


Skírteini‚ vegabréf og vottorð


Vanrækslugjald


Önnur eyðublöð