Eyðublöð

Andlát og dánarbú


Fasteignir


Fjölskyldumál

Tilkynning um hjónavígslu: Könnunarvottorð og svaramannavottorð (á vef Þjóðskrár Íslands)
(Hjúskapur)
 
Beiðni um lögskilnað eftir skilnað að borði og sæng(Lögskilnaður)
 
Samningur um fjárskipti vegna skilnaðar  (Lögskilnaður)   
Skiptayfirlýsing vegna skilnaðar (Lögskilnaður)  
Beiðni um ákvörðun um utanlandsferð barns
(Forsjá barns)  
Svar við beiðni um ákvörðun um utanlandsferð barns(Forsjá barns)
 
Samþykkt ferð barns til útlanda
(Forsjá barns)

Samþykkt ferð barns til útlanda
 (Forsjá barns)
 
Beiðni um ákvörðun umgengni
(Forsjá barns)
 
Samningur um umgengni(Forsjá barns)
 
Beiðni um álagningu dagsekta (Forsjá barns)  
Beiðni foreldris með sameiginlega forsjá um breytingu á lögheimili
(Forsjá barns)
 
Samningur foreldra með sameiginlega forsjá um breytt lögheimili barns.
(Forsjá barns)
 
Beiðni um breytingu á forsjá
(Forsjá barns)
 
Samningur foreldra um sameiginlega forsjá skv. 32. gr. og meðlag skv. 55. gr. - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)
 
Samningur foreldra um tímabundna sameiginlega forsjá og meðlag - staðfestist af sýslumanni(Forsjá barns)
 
Samningur um forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni
(Forsjá barns)
 
Samningur um tímabundna forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni
(Forsjá barns)
 
Samþykki til greiðslu framlags vegna menntunar / starfsþjálfunar ungmennis
(Forsjá barns)
 
Eyðublað fyrir vottorð sáttamanns um sáttameðferð
(Forsjá barns)
 
Beiðni móður um faðernisviðurkenningu og meðlag. Viðurkenning föður. - staðfestist af sýslumanni (Faðerni)
Yfirlýsing móður um faðerni barns og viðurkenning föður á faðerni í viðurvist votta - sendist Þjóðskrá Íslands til skráningar (á íslensku og ensku)
(Faðerni)
 
Samningur um meðlag skv. 55. gr. barnalaga (Meðlag)  
Beiðni um úrskurð um einfalt meðlag skv. 57. gr. barnalaga (Meðlag)
 
Beiðni um úrskurð um aukið meðlag (Meðlag)  
Beiðni um niðurfellingu eða lækkun aukins meðlags (Meðlag)
 
Greinargerð um fjárhag og félagslega stöðu vegna kröfu um aukið meðlag
(Meðlag)
 
Samningur um fjárframlag vegna menntunar / starfsþjálfunar skv. 62. gr. - staðfestist af sýslumanni
(Meðlag)
Beiðni um fjárframlag vegna menntunar eða starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga 76/2003 (Meðlag)
Greinargerð foreldris um fjárhag og félagslega stöðu vegna menntunar/starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga
(Meðlag)
Samningur um sérstakt framlag skv. 60.gr. BL
(Meðlag)
Beiðni um úrskurð um sérstakt framlag skv. 60.gr BL (Meðlag)
Almennar upplýsingar vegna umsóknar um leyfi til ættleiðingar / vegna umsóknar um forsamþykki
(Ættleiðingar)
 
Heilsufarsupplýsingar og læknisvottorð fyrir væntanlegt kjörforeldri
(Ættleiðingar)
 
Samþykki kynforeldris til ættleiðingar (Ættleiðingar)
Samþykki þess sem ættleiða á (Ættleiðingar)
Umsókn um forsamþykki til að ættleiða barn erlendis (Ættleiðingar)
Umsókn um leyfi til ættleiðingar (Ættleiðingar)
Beiðni um framlengingu á forsamþykki
(Ættleiðingar)
 
Access between children and parents (Erlend eyðublöð)
Analyse i faderskabssag (Erlend eyðublöð)
Application for a Financial Contribution (Erlend eyðublöð)
Application for Financial Contribution for Education (Erlend eyðublöð)
Begæring om faderskabsanerkendelse (Erlend eyðublöð)
Begæring om bidragsresolution om højere en normalbidrag (Erlend eyðublöð)
Begæring om bidragsresolution om normalbidrag (Erlend eyðublöð)
Begæring om fastsættelse af bidrag til uddannelse / erhverspraktik (Erlend eyðublöð)
Declaration of fatherhood (Erlend eyðublöð)
Faderens erklæring (Erlend eyðublöð)
Paternity Analysis Form (Erlend eyðublöð)
Marriage Notification (Erlend eyðublöð)
Request for a child support order (Erlend eyðublöð)
Request for addional child support order (Erlend eyðublöð)
Statement concerning the paternity of a child (Erlend eyðublöð)

Innheimta opinberra gjalda


Leyfi og löggildingar

 
Beiðni um friðlýsingu æðarvarps
   
Umsókn um iðnaðarleyfi

Umsókn um leyfi til sölu notaðra ökutækja

Umsókn um að taka próf til þess að öðlast löggildingu sem skjalaþýðandi og dómtúlkur

Umsókn um löggildingu fasteignasala - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa

Beiðni um löggildingu að nýju til að vera fasteigna- og skipasali - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa


Beiðni um innlögn löggildingar til að starfa sem fasteignasali    
Drengskaparheit fasteignasala    
Vottorð um vinnutíma fasteignasala    
Umsókn um meistarabréf

Vottorð um vinnutíma sveinsprófs

Yfirlýsing vegna leyfis til málflutnings fyrir héraðsdómi

Umsókn um afhendingu lögmannsleyfis

Tilkynning um innlögn lögmannsréttinda

Umsókn um löggildingu ökukennara
   
Umsókn um leyfi fyrir brennu
   
Umsókn um leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi

Umboð frá umsækjanda um rekstrarleyfi til fyrirsvarsmanns    
Tilkynning um að starfsemi samkvæmt útgefnu rekstrarleyfi sé hætt

Umsókn um dvalarleyfi (á vef Útlendingastofnunar)

Umsókn um rekstarleyfi fyrir veitingu veitinga


Umsókn um rekstrarleyfi til sölu gistingar
   
Umsókn um breytingu á rekstarleyfi til sölu gistingar eða veitinga
   
Umsókn um tækifærisleyfi / tímabundið áfengisveitingarleyfi
   
Yfirlýsing um skuldastöðu við lífeyrissjóð
   
Samþykki maka til útleigu bústaðar fjölskyldu    
Leyfi til að brenna sinu    
Umsókn um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi      
Umsókn um leyfi fyrir opinbera fjársöfnun
   
Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis
   

Lögráðamál


Skírteini‚ vegabréf og vottorð


Vanrækslugjald


Önnur eyðublöð