Eyðublöð

Andlát og dánarbú


Fasteignir


Fjölskyldumál

 Rafræn undirskrift Stafrænt      form Stafrænt   form
Tilkynning um hjónavígslu: Könnunarvottorð og svaramannavottorð (á vef Þjóðskrár Íslands) (Hjúskapur) SYSL- Útfyllanlegt 
Beiðni um skilnað hjá sýslumanni

      Stafrænt form 
Beiðni um gerð samnings vegna slita á sambúð 

      Stafrænt form 
Beiðni um lögskilnað eftir skilnað að borði og sæng (Lögskilnaður)     
Samningur um fjárskipti vegna skilnaðar  (Lögskilnaður)      
Skiptayfirlýsing vegna skilnaðar (Lögskilnaður)     
Beiðni um ákvörðun um utanlandsferð barns

(Forsjá barns)     Stafrænt form
Svar við beiðni um ákvörðun um utanlandsferð barns

(Forsjá barns)  
Stafrænt form

Samþykkt ferð barns til útlanda (Forsjá barns)     
Beiðni um úrskurð um umgengni

(Forsjá barns)     Stafrænt form 
Samningur um umgengni (Forsjá barns)     
Beiðni um álagningu dagsekta

(Forsjá barns)     Stafrænt form
Beiðni foreldris með sameiginlega forsjá um breytingu á lögheimili

(Forsjá barns)     Stafrænt form
  
Samningur foreldra með sameiginlega forsjá um breytt lögheimili barns (Forsjá barns)     
Samningur foreldra um sameiginlega forsjá og meðlag (Forsjá barns)      
Beiðni um breytingu á forsjá barns

(Forsjá barns)    Stafrænt  form
Samningur foreldra um tímabundna sameiginlega forsjá og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)     
Samningur um forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)     
Samningur um tímabundna forsjá annars foreldris og meðlag - staðfestist af sýslumanni (Forsjá barns)     
Samþykki til greiðslu framlags vegna menntunar / starfsþjálfunar ungmennis

(Forsjá barns)    Stafrænt   form
Eyðublað fyrir vottorð sáttamanns um sáttameðferð (Forsjá barns)     
Beiðni um að sýslumaður staðfesti samning um forsjá stjúpforeldris (Forsjá barns)      
Leiðbeiningar sýslumanns vegna réttinda barns til umgengni við andlát foreldris
 (Forsjá barns)
    
Beiðni móður um faðernisviðurkenningu og meðlag. Viðurkenning föður. - staðfestist af sýslumanni

(Faðerni)    Stafrænt form 
Yfirlýsing móður um faðerni barns og viðurkenning föður á faðerni í viðurvist votta - sendist Þjóðskrá Íslands til skráningar (á íslensku og ensku) (Faðerni)     
Samningur um meðlag skv. 55. gr. barnalaga (Meðlag)     
Beiðni um úrskurð um einfalt meðlag skv. 57. gr. barnalaga


(Meðlag)     Stafrænt form


Beiðni um úrskurð um aukið meðlag


(Meðlag)     Stafrænt form
Beiðni um niðurfellingu eða lækkun aukins meðlags


(Meðlag)     Stafrænt form

Greinargerð um fjárhag og félagslega stöðu vegna kröfu um aukið meðlag (Meðlag)     
Samningur um fjárframlag vegna menntunar / starfsþjálfunar skv. 62. gr. - staðfestist af sýslumanni (Meðlag)     
Beiðni um fjárframlag vegna menntunar eða starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga 76/2003

(Meðlag)    Stafrænt   form
Greinargerð foreldris um fjárhag og félagslega stöðu vegna menntunar/starfsþjálfunar skv. 62. gr. barnalaga (Meðlag)     
Samningur um sérstakt framlag skv. 60.gr. bL (Meðlag)     
Beiðni um sérstakt framlag skv. 20.gr. a laga um almannatryggingar

     Stafrænt   form
Beiðni um úrskurð um sérstakt framlag skv. 60.gr BL

(Meðlag)     Stafrænt form 
Almennar upplýsingar vegna umsóknar um leyfi til ættleiðingar / vegna umsóknar um forsamþykki (Ættleiðingar)     
Heilsufarsupplýsingar og læknisvottorð fyrir væntanlegt kjörforeldri (Ættleiðingar)     
Samþykki kynforeldris til ættleiðingar (Ættleiðingar)     
Samþykki þess sem ættleiða á (Ættleiðingar)     
Umsókn um forsamþykki til að ættleiða barn erlendis (Ættleiðingar)     
Beiðni um að erlend ættleiðing gildi á Íslandi (Ættleiðingar)     
Umsókn um leyfi til ættleiðingar (Ættleiðingar)     
Umsókn um leyfi til ættleiðingar á stjúpbarni yngra en 18 ára
(Ættleiðingar)
    
Beiðni um staðfestingu réttaráhrifa ættleiðingar á erlendu barni á grundvelli forsamþykkis  (Ættleiðingar)     
Beiðni um útgáfu ættleiðingarleyfis á erlendu barni á grundvelli forsamþykkis (Ættleiðingar)      
Access between children and parents (Erlend eyðublöð)     
Application for a divorce following a legal separation (Erlend eyðublöð,Lögskilnaður)     
Application for a Financial Contribution

(Erlend eyðublöð)     Digital
 form
Application for Financial Contribution for Education

(Erlend eyðublöð)    Digital   form
Declaration of fatherhood


(Erlend eyðublöð)    Digital       form
Paternity Analysis Form (Erlend eyðublöð)     
Marriage Notification (Erlend eyðublöð)     
Request for a child support order

(Erlend eyðublöð)    Digital      form
Request for addional child support order

(Erlend eyðublöð)    Digital      form
Statement concerning the paternity of a child

(Erlend eyðublöð)    Digital      form

Innheimta opinberra gjalda


Leyfi og löggildingar

Umsókn um rekstrarleyfi til sölu gistingar   Sysl-03.01   
Umsókn um rekstarleyfi fyrir veitingu veitinga   Sysl-03.02   
Umsókn um tækifærisleyfi / tímabundið áfengisveitingarleyfi   Sysl-03.03   
Umsókn um breytingu á rekstarleyfi til sölu gistingar eða veitinga   Sysl-03.04   
Umboð frá umsækjanda um rekstrarleyfi til fyrirsvarsmanns   Sysl-03.05   
Samþykki maka til útleigu bústaðar fjölskyldu

  Sysl-03.06   Stafrænt form
Tilkynning um að starfsemi samkvæmt útgefnu rekstrarleyfi sé hætt

   Sysl-03.07  
Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis

   Sysl-03.08   Stafrænt form
Yfirlýsing um skuldastöðu við lífeyrissjóð    Sysl-03.09   
Umsókn um afhendingu lögmannsleyfis

     Stafrænt   form
Umsókn um leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi

       Stafrænt  form
Yfirlýsing vegna leyfis til málflutnings fyrir héraðsdómi

     Stafrænt form
Tilkynning um innlögn lögmannsréttinda       
Umsókn um löggildingu fasteignasala - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa       
Beiðni um löggildingu að nýju til að vera fasteigna- og skipasali - skv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa       
Drengskaparheit fasteignasala       
Vottorð um vinnutíma fasteignasala       
Beiðni um innlögn löggildingar til að starfa sem fasteignasali       
Umsókn um meistarabréf

      Stafrænt form
Vottorð um vinnutíma sveinsprófs

      Stafrænt form
Tilkynning fyrir opinbera fjársöfnun

      Stafrænt form
Umsókn um leyfi fyrir opinbera fjársöfnun

      Stafrænt form
Umsókn um happdrættisleyfi

      Stafrænt form
Umsókn um löggildingu ökukennara

      Stafrænt form 
Beiðni um friðlýsingu æðarvarps       
Umsókn um að taka próf til þess að öðlast löggildingu sem skjalaþýðandi og dómtúlkur

      Stafrænt form
Umsókn um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi       
Umsókn um leyfi fyrir brennu

      Stafrænt form
Leyfi til að brenna sinu

      Stafrænt form
Umsókn um dvalarleyfi (á vef Útlendingastofnunar)       

Lögráðamál


Skírteini‚ vegabréf og vottorð


Vanrækslugjald


Önnur eyðublöð