Sýslumannaráð

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 50/2014 um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði tilnefna sýslumenn árlega úr sínum hópi nefnd þriggja manna er hafi það hlutverk:

  • að vinna með ráðuneytinu að stefnumótun fyrir sýslumannsembættin í heild og gera tillögur um hvað eina sem getur orðið til úrbóta í störfum sýslumanna eða löggjöf sem um verkefni þeirra gildir,
  • að vinna að sameiginlegum verkefnum sýslumanna, svo sem útgáfu ársskýrslu fyrir embættin í heild, að vera til ráðgjafar um þróun starfs- og upplýsingakerfa embættanna, að annast sameiginlega vefsíðu embættanna og að stuðla að símenntun og þjálfun starfsmanna þeirra.
  • Nefndinni er heimilt að fela sýslumanni framkvæmd einstakra verkefna undir yfirstjórn hennar.

Nefndin sem nefnd er sýslumannaráð er skv. ákvörðun fundar sýslumanna 27. október 2020, skipuð sem hér segir: 

Kristín Þórðardóttir - sýslumaður á Suðurland
Ólafur K. Ólafsson - sýsumaður á Vesturlandi
Svavar Pálsson - sýslumaður á Norðurlandi eystra

Á fyrsta fundi sýslumannaráðs 4. nóvember 2020 var skipun ráðsins ákveðin sem hér segir: 

      formaður  Kristín Þórðardóttir
      ritari  Svavar Pálsson
      meðstjórnandi  Ólafur K. Ólafsson

Netfang sýslumannaráðs er syslumannarad@syslumenn.is


Uppf. 21.11.2020.