Sýslumannaráð

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 50/2014 um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði tilnefna sýslumenn árlega úr sínum hópi nefnd þriggja manna er hafi það hlutverk:

  • að vinna með ráðuneytinu að stefnumótun fyrir sýslumannsembættin í heild og gera tillögur um hvað eina sem getur orðið til úrbóta í störfum sýslumanna eða löggjöf sem um verkefni þeirra gildir,
  • að vinna að sameiginlegum verkefnum sýslumanna, svo sem útgáfu ársskýrslu fyrir embættin í heild, að vera til ráðgjafar um þróun starfs- og upplýsingakerfa embættanna, að annast sameiginlega vefsíðu embættanna og að stuðla að símenntun og þjálfun starfsmanna þeirra.
  • Nefndinni er heimilt að fela sýslumanni framkvæmd einstakra verkefna undir yfirstjórn hennar.

Nefndin sem nú nefnist sýslumannaráð er skv. ákvörðun fundar sýslumanna 14. október 2017,  
skipuð sem hér segir:  

Ólafur K. Ólafsson, formaður - netfang oko@syslumenn.is
Ásdís Ármannsdóttir - netfang  bjarni@syslumenn.is
Kristín Þórðardóttir - netfang kristinth@syslumenn.is

Framkvæmdastjóri sýslumannaráðs frá janúar 2017
er Sigurður Sigurðarson - netfang sigurdur.sigurdarson@syslumenn.is.
Aðsetur hans er á skrifstofu Sýslumannsins á Vesturlandi að Stillholti 16-18, Akranesi.
Sími 458 2300 og 864 9010.
 


Uppfært 16.10.2017.