Embættin

Um sýslumenn gilda lög nr. 50/2014 um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu umdæmi, eftir því sem lög og reglugerðir eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli kveða á um.  Þar á meðal fara þeir með innheimtu opinberra gjalda, að því leyti sem hún er ekki falin öðrum.

Embætti sýslumanna heyra undir ráðherra, nú innanríkisráðherra,  samkvæmt forsetaúrskurði nr. 1/2017.

EmbættinLandið skiptist í níu umdæmi sýslumanna 

  1. Umdæmi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu
  2. Umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi
  3. Umdæmi Sýslumannsins á Vestfjörðum
  4. Umdæmi Sýslumannsins á Norðurlandi vestra
  5. Umdæmi Sýslumannsins á Norðurlandi eystra
  6. Umdæmi Sýslumannsins á Austurlandi
  7. Umdæmi Sýslumannsins á Suðurlandi
  8. Umdæmi Sýslumannsins í Vestmannaeyjum
  9. Umdæmi Sýslumannsins á Suðurnesjum

Umdæmamörk sýslumannsembætta skulu ákveðin í reglugerð sem ráðherra setur með hliðsjón af skipulagi annarrar opinberrar þjónustu í umdæminu.

Ákvæði um umdæmi og skrifstofur og útibú sýslumanna er að finna í reglugerð nr. 1151/2014 um umdæmi sýslumanna.

Sum verkefni eru falin einu eða fleiri embættum á landsvísu, sjá nánar um það hér