Embættin

Um sýslumenn gilda  lög nr. 50/2014 um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu umdæmi, eftir því sem lög og reglugerðir eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli kveða á um. Þar á meðal fara þeir með innheimtu opinberra gjalda, að því leyti sem hún er ekki falin öðrum.

Embætti sýslumanna heyra undir ráðherra, nú dómsmálaráðherra, samkvæmt forsetaúrskurði nr. 119/2018 um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands og forsetaúrskurði nr. 118/2018  um skiptingu stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti.

EmbættinLandið skiptist í níu umdæmi sýslumanna 

  1. Umdæmi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu
  2. Umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi
  3. Umdæmi Sýslumannsins á Vestfjörðum
  4. Umdæmi Sýslumannsins á Norðurlandi vestra
  5. Umdæmi Sýslumannsins á Norðurlandi eystra
  6. Umdæmi Sýslumannsins á Austurlandi
  7. Umdæmi Sýslumannsins á Suðurlandi
  8. Umdæmi Sýslumannsins í Vestmannaeyjum
  9. Umdæmi Sýslumannsins á Suðurnesjum

Umdæmamörk sýslumannsembætta skulu ákveðin í reglugerð sem ráðherra setur með hliðsjón af skipulagi annarrar opinberrar þjónustu í umdæminu.  Ákvæði um umdæmi, skrifstofur og útibú sýslumanna er að finna í reglugerð nr. 1151/2014 um umdæmi sýslumanna, með síðari breytingum, sbr. reglugerð nr. 44/2017 og reglugerð nr. 532/2017. 

Nokkur verkefni sem sýslumenn sinna eru falin einu eða fleiri embættum á landsvísu, sjá nánar hér