Afgreiðsla stefnubirtinga samkvæmt Haag-samningum og Norðurlandasamningi

Sýslumaðurinn í Keflavík annast stefnubirtingar samkvæmt Haag-samningum um birtingar á réttarskjölum og utanréttarskjölum í einkamálum og verslunarmálum. 

Embættið hefur einnig umsjón með stefnubirtingum á grundvelli Norðurlandasamnings um gagnkvæma dómsmálaaðstoð frá 26. maí 1975.

Verkefnið var falið sýslumanni í framhaldi af fullgildingu íslenskra stjórnvalda á Haag-samningi um birtingu á stefnum o.fl. og Haag-samningi um öflun sönnunargagna sem tóku gildi á Íslandi 1. júlí 2010.  Utanríkisráðuneytið, sem hafði milligöngu um slíkar birtingar þar til samningurinn var fullgiltur, hefur áfram milligöngu um stefnubirtingar í þeim ríkjum sem ekki eru aðilar að þessum samningi. Sjá yfirlit um aðildarríki Haag-samningsins.

Umsjón með birtingunum hefur Inga Lóa Steinarsdóttir, sími 420-2433, netfang: ingaloa@syslumenn.is.  

Uppfærrt 24.06.2013.