Löggeymsla

Löggeymsla.

Hvenær er unnt að krefjast löggeymslu?
Hafi dómi eða úrskurði um peningagreiðslu verið áfrýjað til Hæstaréttar getur kröfuhafi krafist löggeymslu skv. 23. gr. laga 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Séu skilyrði löggeymslu fyrir hendi fer með framkvæmd hennar og réttaráhrif á svipaðan hátt og um fjárnám. Sjá hér til hliðar.   Ekki þarf að höfða staðfestingarmál.