Leyfi fyrir veitinga- og gististaði

Upplýsingar fyrir útgefin rekstrarleyfi fyrir veitinga- og gististaði má nálgast á vefslóðinni 

http://www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/veitinga-og-gististadir/