Stimpilgjald

Samkvæmt lögum  nr. 138/2013 um stimpilgjald ber að greiða stimpilgjald  af skjölum er varða eignaryfirfærslu fasteigna hér á landi, svo sem afsölum, kaupsamningum og gjafagerningum. 

Gjaldstofn

Stimpilgjald af gjaldskyldu skjali sem kveður á um eignaryfirfærslu fasteignar ákvarðast eftir matsverði eins og það er skráð í fasteignaskrá þegar gjaldskylda stofnast, enda endurspegli matsverð byggingarstig eignar við afhendingu. 

Gjaldhlutfall

Af gjaldskyldum skjölum skal greiða:

  • 0,8% stimpilgjald ef rétthafi er einstaklingur
  • 1,6% stimpilgjald ef rétthafi er lögaðili

Undantekningar

Í 5. gr. laga um stimpilgjald er kveðið á um að ekki beri að greiða nema hálft stimpilgjald í eftirtöldum tveimur tilfellum: 

  • Ef fasteign er seld veðhafa við nauðungarsölu greiðir veðhafi hálft stimpilgjald af verðmæti eignarinnar hvort sem hann er einstaklingur eða lögaðili. 
  • Þegar um er að ræða fyrstu kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði greiðist hálft stimpilgjald af gjaldskyldu skjali.  Yfirlýsingu um að um fyrstu kaup sé að ræða má nálgast hér á síðunni til hægri. 

    Tekið skal fram hér að samkvæmt 1. mgr. 3. laga um stimpilgjald eins og þeim var breytt með lögum nr. 125/2015 (lög um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016) ber ekki að greiða stimpilgjald þegar nafnbreyting verður á eiganda fasteignar í opinberum skrám, svo sem í þinglýsingabókum, í kjölfar félagsréttarlegs samruna, breytingar einkahlutafélags í hlutafélag eða skiptingar. 

 

Kæruheimildir

Ef gjaldandi unir ekki ákvörðun sýslumanns um stimpilgjald er honum heimilt samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993, V. kafla, að krefjast skriflegs rökstuðnings sýslumanns fyrir ákvörðun sinni.

Ef ekki er unað við ákvörðun eða rökstuðning sýslumanns er heimilt að kæra niðurstöðu sýslumanns til yfirskattanefndar. Kærufrestur er þrír mánuðir frá dagsetningu ákvörðunar. Kæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.

Kærunni skal fylgja frumrit eða endurrit ákvörðunar sýslumanns og þar skal koma fram hvaða atriði ákvörðunar sæta kæru ásamt rökstuðningi og gögnum, sem ætluð eru til stuðnings kærunni, sem skulu fylgja í frumriti eða staðfestu eftirriti.

 

 


 

Embætti Kennitala Reikningsnúmer
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 650914-2520 0303-26-06924
Sýslumaðurinn á Vesturlandi 660914-1100 0309-26-00011
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 411014-0100 0153-26-04110
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 660914-0990 0307-26-00995
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 680814-0820 0565-26-10660
Sýslumaðurinn á Austurlandi 410914-0770 0175-26-10511
Sýslumaðurinn á Suðurlandi 680814-0150 0325-26-00702
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 490169-7339 0582-26-00002
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 610576-0369 0121-26-03160

 

Uppfært 04.06.2020..