Gjald fyrir rafræna afhending gagna

Fyrir afritun og afhendingu gagna með rafrænum hætti skal greiða 300 kr. fyrir hverja blaðsíðu, allt að tíu blaðsíðum, en 150 kr. fyrir hverja blaðsíðu umfram tíu.

Heimild:  2. mgr. 17. gr. laga um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991, með síðari breytingum.

Með rafrænni afritun og afhendingu gagna er meðal annars átt við gögn sem eru skönnuð og send í tölvupósti, svo og gögn sem send eru með bréfasíma (faxi). Heimildin tekur hins vegar ekki til þess þegar gögn eru prentuð út, til dæmis yfirlit um skuldir aðila hjá innheimtumanni og afhent eða póstlögð til viðkomandi.


Fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á grundvelli stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er heimilt að krefjast
kr. 20 fyrir hverja blaðsíðu í stærðinni A4 eða A5, allt að 100 síðum, en kr. 15 fyrir hverja síðu umfram það. Fyrir ljósrit eða afrit skjala í stærðinni A3 er heimilt að krefjast kr. 30 fyrir hverja blaðsíðu og kr. 40 í stærðinni A2.

Heimild: Gjaldskrá nr. 307/2009 fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á grundvelli stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

Um rétt til aðgangs að gögnum fer samkvæmt ákvæðum upplýsingalaga nr. 140/2012.EmbættiKennitalaReikningsnúmer
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu650914-25200322-26-00001
Sýslumaðurinn á Vesturlandi660914-11000309-26-00011
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum411014-01000153-26-04110
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra660914-09900307-26-00995
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra680814-08200565-26-10660
Sýslumaðurinn á Austurlandi410914-07700175-26-10511
Sýslumaðurinn á Suðurlandi680814-01500325-26-00702
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum490169-73390582-26-00002
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum610576-03690121-26-03160

Uppfært 27.03.2019