Löggeymsla


Þegar beiðni um löggeymslu er afhent sýslumanni skal um leið greiða í ríkissjóð 1% þeirrar fjárhæðar sem löggeymslu er krafist fyrir, að meðtöldum vöxtum og kostnaði, þó aldrei minna en 8.000 kr. eða meira en 25.000 kr. Gjald skal reiknað í heilum hundruðum króna þannig að það sem er umfram fellur niður. Ef löggeymslu er krafist hjá fleiri en einum gerðarþola í sömu beiðni skal greiða þetta gjald vegna hvers þeirra.

Gjaldið er ekki endurkræft þótt beiðni sé afturkölluð eða ekki verði af framkvæmd gerðar af öðrum sökum.

Sérstakt gjald er ekki tekið við endurupptöku gerðar.

Gjald greiðist ekki í eftirtöldum málum:

 1. Mál til heimtu vinnulauna.
 2. Barnsfaðernismál.
 3. Mál til véfengingar á faðerni barns.
 4. Lögræðissviptingarmál.
 5. Kjörskrármál.
 6. Einkarefsimál.
 7. Gjafsóknarmál að því leyti sem gjald yrði lagt á gjafsóknarhafa.
 8. Forsjármál.
 9. Afhendingarmál.
 10. Mál vegna fullnustu sekta.
 11. Mál vegna krafna um sakarkostnað í opinberum málum.


Heimildir:  4 .gr. laga nr. nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs, sbr. 5. gr. laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991, með síðari breytingum (verðlagsuppfærsla).

Um löggeymslu, sjá  hér .Yfirlit um reikningsnúmer embætta.

EmbættiKennitalaReikningsnúmer
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu650914-25200303-26-06924
Sýslumaðurinn á Vesturlandi660914-11000309-26-00011
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum411014-01000153-26-04110
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra660914-09900307-26-00995
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra680814-08200565-26-10660
Sýslumaðurinn á Austurlandi410914-07700175-26-10511
Sýslumaðurinn á Suðurlandi680814-01500325-26-00702
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum490169-73390582-26-00002
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum610576-03690121-26-03160

Uppfært  10.01.2019.