Greiðsla sanngirnisbóta

20.4.2012

Frá og með 1. janúar 2015 fer sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra með þann hluta verkefnisins sem snýr að sýslumanni, en áður var það sýslumaðurinn á Siglufirði. 

Nú er lokið innköllun vegna allra þeirra heimila, stofnana og skóla sem falla undir lög um sanngirnisbætur en þau eru:

Vistheimilið Breðavík
Vistheimilið Kumbaravogur
Heyrneysingjaskólinn
Vistheimilið Reykjahlíð
Vistheimilið Silungapollur
Skólaheimilið Bjarg
Heimavistarskólinn að Jaðri
Upptökuheimili ríkisins
Unglingaheimili ríkisins
Landakotsskóli
Kópavogshælið