Laus störf

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur það að markmiði að vera góður vinnustaður þar sem starfsfólk myndar öfluga liðsheild sem veitir góða þjónustu, byggir á fagmennsku í starfi og skapar umhverfi þar sem virðing, traust og samvinna er viðhöfð.  

Laus störf hjá embættinu eru auglýst á Starfatorgi.

Sumarstörf 2021

Hér er hægt að leggja inn almenna umsókn fyrir sumarstörf.

Mikilvægt er að umsókn sé vel fyllt út með upplýsingum um menntun og starfsreynslu. Umsóknir fara á skrá sem stjórnendur skoða hafi þeir þörf fyrir starfsfólk til afleysinga sumarið 2021.

Umsóknum verður ekki svarað sérstaklega.

Almenn umsókn. Viltu vera á skrá?

Hér er hægt að leggja inn almenna umsókn fyrir afleysingastörf en umsóknum verður ekki svarað sérstaklega.

Sækja þarf sérstaklega um auglýst störf.

Bent er á að skv. lögum ber ríkisstofnunum að auglýsa laus störf. Undanþágur frá auglýsingaskyldu eru takmarkaðar við ráðningar til skemmri tíma en tveggja mánaða, afleysingar sem vara skulu skemur en 12 mánuði og ráðningar í störf sem auglýst hafa verið með opinni auglýsingu innan s.l. 6 mánaða.