Jafnlaunastefna Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu

Jafnlaunavottun_2019_2022_f_ljosan_grunn

Stefna Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu er að allt starfsfólk njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf þannig að enginn óútskýrður kynbundinn launamunur sé til staðar. Laun og önnur starfskjör eru ákvörðuð eftir umfangi og eðli starfa, og taka mið af kröfum starfs. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjara- og stofnanasamninga og byggist á málefnalegum forsendum óháð kyni. 


Til þess að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur embættið sig til að:

  • Skjalfesta og viðhalda jafnlaunastjórnunarkerfi í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85 og viðhalda vottun í samræmi við gildandi lagareglur um jafnlaunavottun á hverjum tíma.
  • Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunastjórnunarkerfis og bregðast við frábrigðum þegar þau koma upp.
  • Gera launagreiningu einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt og sambærileg störf.
  • Framkvæma innri úttekt árlega.
  • Framkvæma rýni stjórnenda árlega þar sem jafnlaunamarkmið eru sett fram og rýnd.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Kynna jafnlaunastefnuna og niðurstöðu launagreiningar sem er til úttektar árlega fyrir starfsfólki embættisins.
  • Stefnan skal vera aðgengileg á ytri vef sýslumanna.

Jafnlaunastefna er jafnframt launastefna embættis Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.

Útg.2.0  22.12.2020