Jafnlaunastefna Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu

Jafnlaunavottun_2019_2022_f_ljosan_grunnStefna Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu er að allt starfsfólk njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar. Laun og önnur starfskjör eru ákvörðuð eftir umfangi og eðli starfa og taka mið af þeim kröfum sem störf gera um þekkingu, færni og ábyrgð. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjara- og stofnanasamninga og byggist á málefnalegum forsendum óháð kyni.


Til þess að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur embættið sig til að:

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85 og öðlast vottun í samræmi við lög nr. 56/2017 um jafnlaunavottun.
  • Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunakerfis.
  • Gera launagreiningu einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt og sambærileg störf.
  • Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Kynna jafnlaunastefnuna og niðurstöðu launagreiningar árlega fyrir starfsfólki embættisins. Stefnan skal einnig vera aðgengileg á ytri vef sýslumanna.

Útg.1.0  24.4.2019